Nowa Formuła. 30 lat doświadczenia w projektowaniu i dystrybucji mebli.


Meble do Rejestracji
Meble Zabiegowe
Meble Stomatologiczne
Meble do Laboratoriów medycznych

Meble do przychodni lekarskich
Meble do Szpitala. Odziały
Meble hotelowe
Meble ekspozycyjne

SIWZ
Przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Wizualizacja projektów, pomysłów, idei oraz produktów.