Przygotowanie do produkcji Powrót
Na tej stronie pokazujemy przygotowanie do wyprodukowania przykładowej szafki mobilnej z trzema szufladami.
Omawiamy tu przykładową szafkę wyposażoną w 3 szuflady Modern Box firmy GTV.
Nasz partner otrzymuje dokładne rysunki potrzebne do wykonania każdego elementu. Zwymiarowane są tutaj nie tylko farmatki ale również potrzebne do ostatecznego montażu nawierty.