×

Informacja RODO

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Nowa Formuła. Iwona Kubica z siedzibą w Tychach przy ul. Dołowej 107, NIP:2220019474 Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Nowa Formuła, ul. Dołowa 107 , 43-100 Tychy lub e-mail: kontakt@nowaformula.com

2.Uprzejmie informujemy, iż Nowa Formuła. Iwona Kubica z siedzibą w Tychach przy ul. Dołowej 107 przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz, w przypadku zakupu produktów z naszej oferty: adres dostawy i dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP).

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu i dostarczaniu klientom elementów meblowych oraz projektów aranżacji.

Firma udostępnia dane innym podmiotom, w ramach współpracy z podwykonawcami.

3.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: kontakt@nowaformula.com.

4.Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

kontakt@nowaformula.com